logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN CỦA TỈNH

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1).

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 39/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2024
Ngày có hiệu lực 09/01/2024
Người ký Phó Chủ tịch - Hồ Thị Nguyên Thảo
Trích yếu Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1).
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại
Tệp đính kèm: QD 39-UBND-2024-.pdf   
Top