logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN CỦA TỈNH

v/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU ngày 01/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 380/CV/BCSĐ
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày có hiệu lực 05/06/2023
Người ký Phó Bí Thư - Lê Tấn Hổ
Trích yếu v/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU ngày 01/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Cơ quan ban hành Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm:   
Top