logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Chuyển giao công nghệ sinh học trong nhân giống và phát triển một số giống chuối có giá trị kinh tế cao tại xã EaBia, huyện Sông Hinh.

Ngày đăng

Nhằm đẩy mạnh, tăng cường phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong nông nghiệp nhất là công nghệ sinh học trong lai tạo sản xuất giống; nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, chế phẩm sinh học; ứng dụng công nghệ mới vào phục vụ sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến…

Trên cơ sở hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, Chi đoàn Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phối hợp Chi đoàn Sở Nội vụ và Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức chuyển giao công nghệ sinh học trong nhân giống và phát triển một số giống chuối có giá trị kinh tế cao tại xã EaBia, huyện Sông Hinh vào ngày 08/10/2022.
12.jpg

Tập kết hơn 700 cây chuối các loại cho bà con tại nhiều địa điểm

65.jpg

03.jpg

Hướng dẫn bà con cách trồng và quy trình chăm sóc để đạt hiệu quả cao nhất

02.jpg

Sau khi trồng cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ phối hợp UBND xã EaBia, các hộ dân thực hiện mô hình theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cây, bón phân, chăm sóc cho cây theo từng quy trình kỹ thuật.


Tác giả: Nguyễn Xuân Khuy (admin: nhung)

Top