logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 33/CT-TTg
Ngày ban hành 26/12/2021
Ngày có hiệu lực 26/12/2021
Người ký Phó Thủ Tướng - Phạm Bình Minh
Trích yếu Chỉ thị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
Cơ quan ban hành Văn Phòng Chính Phủ
Phân loại Chỉ thị
Tệp đính kèm: 33_CTTTg_26112021_1signed_2021_211217090233_20211221075300312210812230141560.pdf