logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên đã tiếp nhận và hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống và sản xuất nấm Hoàng đế (Calocybe Indica) thương phẩm.

Ngày đăng

Trong khuôn khổ hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; theo đó, TP.HCM đã hỗ trợ, chuyển giao cho Phú Yên quy trình công nghệ nhân giống và sản xuất nấm Hoàng đế tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên. Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2021, qua 3 năm triển khai; đến nay đã đạt được những kết quả tích cực; theo đó, các kỹ sư của Trung tâm đã tiếp nhận thành công công nghệ nuôi trồng nấm Hoàng đế, đã sản xuất đạt 18 bịch giống cấp II; giống nấm Hoàng đế cấp II, có khả năng sinh trưởng phát triển hệ sợi tốt, tốc độ phát triển hệ sợi từ 9,0 – 9,5 mm/ngày; mật độ hệ sợi dày, thời gian ươm sợi trung bình từ 15-20 ngày; tỷ lệ nhiễm bệnh <10%. Đã sản xuất đạt 478 bịch giống cấp III, giống nấm Hoàng đế có khả năng sinh trưởng phát triển hệ sợi tốt, tốc độ phát triển hệ sợi từ 9,0 – 9,5 mm/ngày; mật độ hệ sợi dày, thời gian ươm sợi trung bình từ 20-25 ngày; tỷ lệ nhiễm bệnh < 5%; xác định công thức dinh dưỡng tối ưu là Mùn cưa 90% + cám gạo 7% + cám bắp 3% với tỷ lệ nhiễm dưới 10% thu được 2.374 kg nấm thô, năng suất đạt 0,3 kg/bịch.

Việc tiếp nhận và hoàn thiện thành công quy trình nhân giống và quy trình sản xuất nấm Hoàng đế góp phần đa dạng hóa các chủng loại nấm, làm cơ sở để nhân rộng ra cho doanh nghiệp và bà con nông dân trong và ngoài tỉnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

z5042446771884_f6e76e09fd8f4824c5a4a4181aab9bfb.jpgz5042446772094_b888e06f8e7959c50921cb72adfd04ec.jpg

Giống cấp 1 trên ống nghiệm, thạch đĩa

z5042446771582_69ed0804b347560472d7bfea1680dc62.jpgz5042446731834_8a41890bc27bb4fc2e27ff9ef01a23ef.jpg

Giống cấy 2 trên cơ chất lúa

z5042446745766_d9aaf8efd9836c286fe71ea86ff15d66.jpgz5042446731834_8a41890bc27bb4fc2e27ff9ef01a23ef.jpg

Giống cấp 3 que sắn

z5042446772044_b2d3976a75ad0479814c019e06c639f0.jpgz5042446772079_d35736a966be3b04868dba1d27e0bec5.jpg

Xuống mùn cưa và đảo ủ nguyên liệu

z5042446745760_7dc483ae6d685361f82511112904ed94.jpg

Sản xuất bịch phôi nấm

z5042446731841_c70801db2f8669518ff93eee7b0faf76.jpg

Ủ tơ nấm

z5042446745773_8b631cf90a102e5f8cfd216512a5eedd.jpg

Phủ đất: Tribat và Cát xây

z5042446833852_807b401f5e328658c3aaad9a047f136f.jpg

Quả thể Nấm hoàng đế

z5042446772188_c342d76e33f989f41733a08adbfea76e.jpg

Bịch phôi bị nhiễm mốc đen, mốc xanh


Tác giả: Phạm Quốc Hoàng (admin: Nhung)

Top