logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA BAN

V/v Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên năm 2023.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 3/TB-HĐKTSH
Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày có hiệu lực 31/10/2023
Người ký Chủ tịch Hội đồng - Nguyễn Văn Cường
Trích yếu V/v Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên năm 2023.
Cơ quan ban hành BQL Đầu tư Hạ tầng
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm: 2585(03 TB-HĐKTSH).pdf   
Top