logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA BAN

V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực Bảo vệ môi trường trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 222/CV-BQLKNN
Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày có hiệu lực 28/06/2023
Người ký Phó Trưởng Ban - Trần Minh Châu
Trích yếu V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực Bảo vệ môi trường trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.
Cơ quan ban hành BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm: 222 CV-BQLKNN.pdf   
Top