logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA TỈNH

Kế hoạch tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 52/KH/TU
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày có hiệu lực 20/12/2021
Người ký Phó Bí Thư - Cao Thị Hòa An
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Cơ quan ban hành Tỉnh Uỷ
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm: KH_52_BTV_Tinh_uy_211228022018_202112290848438892644_202112290850142914232.pdf   
Top