logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA TỈNH

Phổ biến đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 326/-CV/BCSĐ
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày có hiệu lực 19/07/2021
Người ký Phó Bí thư Cao Thị Hòa An
Trích yếu Phổ biến đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Phú Yên
Phân loại Văn bản khác
Tệp đính kèm: 326_CV_BCSD_202107260939291811_210727083219_20210727100309767271013544011415.PDF   
Top