logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA TỈNH

Về việc Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Tỉnh Phú Yên

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 32/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/09/2017
Ngày có hiệu lực 15/09/2017
Người ký Chủ tịch Hoàng Văn Trà
Trích yếu Về việc Ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phú Yên
Phân loại
Tệp đính kèm: QĐ 32.pdf   
Top