logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1).

Ngày đăng

Tải về máy: FILE TM DTM sau tham dinh.pdf

Tác giả: Lê Thị Nhung (admin: Nhung)

Top