logo
add image
TRANG CHỦ NGHIÊN CỨU HÁT TRIỂN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Lĩnh vực Chuyển giao công nghệ

Ngày đăng

Lĩnh vực Chuyển giao công nghệ - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên

1. Nội dung thực hiện

- Tư vấn, dịch vụ sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và  đời sống; Nghiên cứu, khai thác, hỗ trợ các ý tưởng khoa học công nghệ cao, tiên tiến của các tổ chức, các nhân.

- Tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ các mô hình công nghệ cao trong chế biến nông sản, nông nghiệp và công nghệ thực phẩm cho các đơn vị sản xuất thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

- Chuyển giao các mô hình công nghệ tế bào thực vật, công nghệ sinh học tiên tiến ở miền Trung và cả nước.

- Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Chuyển giao công nghệ với các đơn vị, cơ sở sản xuất của xã hội.

Đào tạo nhân lực công nghệ cao theo quy định của pháp luật, bao gồm: dạy nghề; đào tạo và huấn luyện công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; đào tạo nông dân trong vùng về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

- Đào tạo nhân lực công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

2. Hình ảnh

2.1. Chuyển giao nấm hoàng đế và nấm mối đen cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp BB Farm

Nam_hoangde1.png

Nam_moiden1.png

Nấm hoàng đế

Nấm mối đen

2.2. Chuyển giao dưa hoàng kim và nấm mối đen cho công ty TNHH Fam Việt

Dua_hoangkim1.png

Dua_hoangkim2.png

Dua_hoangkim3.png

 

Dưa Hoàng kim

 

Nam_moiden2.png

Nam_moiden3.png

Nam_moiden4.png

 

Nấm mối đen

 

2.3. Chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới

Taphuan1.png

Taphuan2.png


Top