logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 162/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/02/2017
Ngày có hiệu lực 07/02/2017
Người ký Phó Thủ tướng - Vũ Đức Đam
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại
Tệp đính kèm: qd-162-phe-duyet-quy-hoach-chung-khu-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-phu-yen-den-2030.pdf   
Top