logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 54/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày có hiệu lực 16/02/2024
Người ký Phó chủ Nhiệm - Mai Thị Thu Vân
Trích yếu THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm: Thông báo 54 VPCP.pdf   
Top