logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN CỦA BAN

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 495/CV-BQLKNN
Ngày ban hành 24/11/2023
Ngày có hiệu lực 24/11/2023
Người ký Phó Trưởng Ban - Trần Minh Châu
Trích yếu V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.
Cơ quan ban hành BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm: 495 CV-BQLKNN.pdf   
Top