logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA BAN

V/v Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên năm 2023.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 7/QĐ-BQLĐTHT
Ngày ban hành 26/10/2023
Ngày có hiệu lực 26/10/2023
Người ký Giám đốc - Nguyễn Văn Cường
Trích yếu V/v Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên năm 2023.
Cơ quan ban hành BQL Đầu tư Hạ tầng
Phân loại
Tệp đính kèm: 12_Quyet_dinh_Danh_sach_du_die_231101022810.kyso.kyso.pdf