logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA BAN

V/v thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 6/QĐ-BQLĐTHT
Ngày ban hành 19/10/2023
Ngày có hiệu lực 19/10/2023
Người ký Giám đốc - Nguyễn Văn Cường
Trích yếu V/v thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023.
Cơ quan ban hành BQL Đầu tư Hạ tầng
Phân loại
Tệp đính kèm: 6_QD_thanh_lap_Hoi_dong_Kiem_t_231027034735.kyso.kyso.pdf   
Top