logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA BAN

V/v Nội dung, hình thức xét tuyển vòng 2, kỳ tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên năm 2023.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 4/TB-HĐKTSH
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày có hiệu lực 01/11/2023
Người ký Chủ tịch Hội đồng - Nguyễn Văn Cường
Trích yếu V/v Nội dung, hình thức xét tuyển vòng 2, kỳ tiếp nhận vào làm viên chức Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên năm 2023.
Cơ quan ban hành
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm: 2586(04 TB-HĐKTSH).pdf   
Top