logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA BAN

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng năm 2023.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 1/TB-HĐKTSH
Ngày ban hành 20/10/2023
Ngày có hiệu lực 20/10/2023
Người ký
Trích yếu Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng năm 2023.
Cơ quan ban hành BQL Đầu tư Hạ tầng
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm: 2583(01 TB-HĐKTSH).pdf   
Top