logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA BAN

V/v Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 1/QĐ - HĐKTSH
Ngày ban hành 20/10/2023
Ngày có hiệu lực 20/10/2023
Người ký Chủ tịch Hội đồng - Nguyễn Văn Cường
Trích yếu V/v Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.
Cơ quan ban hành BQL Đầu tư Hạ tầng
Phân loại
Tệp đính kèm: 2581(01 QĐ-HĐKTSK).pdf   
Top