logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA TỈNH

V/v công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 1463/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày có hiệu lực 07/12/2022
Người ký Phó Chủ tịch- Lê Tấn Hổ
Trích yếu V/v công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại
Tệp đính kèm: 1463-TTHC 2022- 34 thu tuc.pdf   
Top