logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA TỈNH

công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý chất lượng công trình xây dựng, phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 1611/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày có hiệu lực 08/11/2021
Người ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tấn Hổ
Trích yếu công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý chất lượng công trình xây dựng, phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phú Yên
Phân loại
Tệp đính kèm: 1611_QD-UBND_TTHC cap Tinh.pdf   
Top