logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tiếp nhận vào làm viên chức năm 2024

Ngày đăng

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-TTNC ngày 19/6/2024 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao về việc tiếp nhận vào làm viên chức năm 2024. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thông báo tiếp nhận vào làm viên chức năm 2024, với một số nội dung sau:

1. Chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung kỳ tiếp nhận vào làm viên chức năm 2024

Thực hiện theo Kế hoạch số 13/KH-TTNC ngày 19/6/2024 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao về việc tiếp nhận vào làm viên chức năm 2024, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên tại địa chỉ: https://bqlknnudcnc.phuyen.gov.vn/ và niêm yết tại Bảng thông tin Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, 159 Lạc Long Quân, P. Phú Lâm, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên và tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên, thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận và hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 20/6/2024 đến ngày 19/7/2024. Trường hợp hợp thí sinh gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính, thì ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu chính.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên, thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

c) Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức: Mỗi thí sinh phải nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính 01 bộ hồ sơ, gồm thành phần như sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

- Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm.

- 03 bì thư, ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi rõ thêm họ tên của người dự tuyển và vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

3. Phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên truy cập vào trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên tại địa chỉ:  https://bqlknnudcnc.phuyen.gov.vn/  để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tiếp nhận vào làm viên chức năm 2024 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên.


Top