logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG NHÀ ĐẦU TƯ

Bản đồ kêu gọi đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Ngày đăng

Bản đồ kêu gọi đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Xem tại tệp đính kèm

Tải về máy: dang ngay 26.02.2024.QH04- SDD- đánh dấu đã cấp NDT-xtdt -A1-cap nhat 2-2024.pdf

Top