logo
add image
iskenderun escort, denizli escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, denizli escort, iskenderun escort, denizli escort, adana escort, hatay escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, denizli escort, adana escort, iskenderun escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, adana escort, hatay escort, iskenderun escort, denizli escort, denizli escort, hatay escort, denizli escort, denizli escort, eskişehir escort, eskişehir escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, antakya escort, erotik hikaye, erotik hikayeler, sex hikayeleri hikaye, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, malatya escort, malatya escort, elazığ escort, elazığ escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort,
TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày đăng

Chiều ngày 14/06/2023, tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chi bộ Ban Quản lý tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên các lĩnh vực, gắn với sơ kết đánh giá việc thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Chi bộ Ban Quản lý đã đề ra. Dự hội nghị có Lãnh đạo Ban Quản lý và toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động của Ban.

Tại Hội nghị đã được nghe Cấp ủy Chi bộ thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ Ban Quản lý; Báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 07-Ctr/TU; Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023. Trong báo cáo đã nêu rõ được những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực cụ thể như:

Trong nửa nhiệm kỳ qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được 1 số kết quả nhất định: 03 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên tham gia học tập quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và các Chương trình, Kế hoạch của cấp ủy cấp trên; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động không vi phạm kỷ luật của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Phấn đấu xây dựng Ban Quản lý hàng năm đạt: Chuẩn về văn hóa, an toàn về ANTT và an toàn về phòng chống cháy nổ; Phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Ban Quản lý hàng năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đối với chỉ tiêu phấn đấu học cao cấp chính trị tập trung vượt 300% so với chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; đối với chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, đến nay Chi bộ đã kết nạp được 06 đ/c (đạt 120%). Một số chỉ tiêu đến nay chưa đạt như Về thu nhập: Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và người lao động có thu nhập tăng thêm ngoài chế độ lương quy định bình quân hàng năm tăng 10% so với lương hiện quy định thực nhận; phấn đấu có ít nhất 01 đ/c học sau đại học và 04 đ/c tham gia học tập trung cấp chính trị. Chi bộ đang tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ  tiêu chưa đạt trong thời gian tới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành các chỉ tiêu này.

-  Về Công tác Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác tổ chức, bộ máy thường xuyên rà soát, kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm .Thực hiện các công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ theo quy định. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Ban.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Chi ủy, Chi bộ lãnh đạo xuyên suốt các hoạt động của Ban, bám sát nhiệm vụ, kế hoạch Tỉnh giao hàng năm, tập trung triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế, cụ thể:

+ Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1): Đến nay đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và Hệ thống điện đợt 1.Hạng mục Hệ thống thuỷ lợi Lỗ Chài 1 đến nay cơ bản hoàn;  Hạng mục Hồ điều tiết nước chống hạn 01, các tuyến đường giao thông nhánh phụ , hệ thống cấp điện (đợt 2) , cổng chính Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024; Hạng mục Hệ thống xử lý chất thải (đợt 1) : Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đã triển khai thi công trong tháng 5/2023. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào Quý I năm 2024.

+ Dự án San lấp mặt bằng và bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn 1):  Dự án đã hoàn thành đang trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán  dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2023.

+ Dự án Đầu tư xây dựng tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn các công nghệ, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Công trình khởi công đầu năm 2023. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào Quý IV năm 2023.

- Công tác xúc tiến, kêu gọi và thu hút đầu tư: Từ năm 2020 đến nay, Ban đã kêu gọi và thu hút đầu tư, chấp thuận Chủ trương đầu tư đối với 6 dự án mới. Nâng tổng số dự án đến nay là 10 dự án. Bao gồm các lĩnh vực như: trồng cây cao lương, dược liệu, hoa, rau củ quả, nấm các loại, sản xuất phân hữu cơ vi sinh, chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống từ nông sản, sản xuất gà giống công nghệ cao…

- Công tác hợp tác, liên kết và nghiên cứu khoa học: Trong những năm qua, Ban đã đẩy mạnh liên kết hợp tác, nghiên cứu khoa học với Khu nông nghiệp công nghệ cao Tp Hồ Chí Minh, tiếp nhận và hoàn thiện các quy trình công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, như: Tiếp nhận và hoàn thiện quy trình sản xuất thử nghiệm mô hình trồng lan Mokara; quy trình công nghệ nuôi trồng Nhộng trùng thảo; nhân giống và sản xuất nấm Mối đen trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Ban cũng đang thực hiện một số nhiệm vụ khác như: Nhân giống và sản xuất nấm Hoàng đế, nhân giống cây Xạ đen bằng phương pháp nuôi cấy mô, nhân giống cây Đàn hương, nhân giống nuôi cấy và chăm sóc Lan Ngọc Điểm….

- Công tác phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế (theo nội dung Chương trình hành động số 11/CTr-TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy): Ban đã tham gia Cổng thông tin quản lý giám sát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm & kết nối thị trường nông sản tỉnh Phú Yên, tại trang Web https://phuyen.egap.vn, theo đó cung cấp toàn bộ thông tin, thông số về sản phẩm từ lúc bắt đầu gieo trồng đầu đến lúc thu hoạch, bảo quản, cung ứng ra thị trường, tạo chuỗi liên kết các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau khi Đại hội Chi bộ đến nay, đã bố trí 05 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 06 đồng chí.

- Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng: Chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của tập thể Cấp ủy Chi bộ về kiểm tra, giám sát việc đảng viên chấp hành Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ được phân công, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, đảng viên thực hiện sinh hoạt ở nơi cư trú theo đúng quy định và nhận diện 82 biểu hiện về suy thoái theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII. Giám sát việc thực hiện theo Quy định Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm. Trong thời gian qua, cơ quan, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; không có tình trạng tham nhũng, lãng phí, không có đảng viên vi phạm kỷ luật…

Đồng thời tại Hội nghị Cấp ủy Chi bộ Ban Quản lý tập trung chỉ đạo đưa ra những phương hướng giải pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý.  Nhìn chung, trong  giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Cấp ủy, Chi Bộ đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Quản lý đã đề ra, đạt được những kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên, viên chức và người lao động dần nâng cao.

Trên cơ sở những mặt đạt được, chưa được và nguyên nhân. Cấp ủy, Chi Bộ Ban Quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 rút ra một số kinh nghiệm để Cấp ủy, Chi Bộ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

z4434282959219_5daa1c717fd4a44e4897b67ae9c5d4b2.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Hưng – Bí thư Chi bộ Ban Quản lý thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ Ban Quản lý.

z4434282874538_36478d84951df561276955962a8a5852.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Viên – Uỷ viên Chị bộ Ban Quản lý thông qua Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023

z4434282908894_1f1427cf35d55cdfb89995c91a0ca231.jpg

Đ/c Trần Minh Châu – Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 07-Ctr/TU.


Tác giả: Lê Thị Nhung (admin: Nhung)

Các tin liên quan khác

Top