logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG BÁO THÔNG BÁO

V/v chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh công nghệ cao của Công ty Cổ phần công nghệ cao phân hữu cơ vi sinh Phú Yên

Ngày đăng

V/v chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh công nghệ
cao của Công ty Cổ phần công nghệ cao phân hữu cơ vi sinh Phú Yên

Tải về máy: 4_TB_cham_dut_vi_sinh_211101103115.kyso.kyso.pdf

Top