logo
add image
TRANG CHỦ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Lĩnh vực Công nghệ sinh học

Ngày đăng

Lĩnh vực Công nghệ sinh học - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên

1. Chức năng: Nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật, công nghệ sinh học, phát triển các công nghệ nền và ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị; ươm tạo và chuyển giao công nghệ; thực hiện, cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo nhu cầu xã hội.

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác tăng cường phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong nông nghiệp nhất là công nghệ tế bào thực vật, công nghệ sinh học trong lai tạo giống; xây dựng kế hoạch, định mức, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Thực hiện công tác xây dựng các quy trình kỹ thuật; tìm kiếm các công nghệ mới phù hợp với thực tiễn, nghiên cứu ứng dụng, khảo nghiệm các quy trình các công nghệ mới phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao.

- Chủ trì thực hiện các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ các cấp trong lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực có liên quan.

- Khai thác và phát triển nguồn gen quý hiếm thực vật vào phát triển nông, lâm nghiệp và dược liệu.

- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nhất là công nghệ tế bào thực vật, công nghệ sinh học trong lai tạo sản xuất giống.

- Phát triển công nghệ tế bào thực vật, công nghệ sinh học gắn với công nghệ vật liệu mới và công nghệ thông tin để hướng đến tự động hóa các mô hình sản xuất công nghệ cao ứng dụng vào nông nghiệp, công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường.

- Ươm tạo các công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội; ươm tạo doanh nghiệp.

- Liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất thử kết quả các đề tài nghiên cứu có khả năng thương mại hóa, cung cấp các sản phẩm khoa học cho thị trường thông qua doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Hỗ trợ về chính sách, tạo lập hành lang pháp lý, cơ chế phù hợp, cung cấp tư liệu và thông tin về thị trường công nghệ nhằm tạo điều kiện cho vườn ươm và các doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển bền vững, hoạt động thuận lợi, có hiệu quả.

- Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật: Tư vấn khảo sát, thiết kế, xây lắp các thiết bị và hệ thống kỹ thuật.

3. Hình ảnh

3.1. Nuôi cấy mô

Anh_SanHN1.png

Lan_mokara.png

Lan_GAM.png

Sắn HN1

Lan mokara

Lan gấm

Xa_den.png

Danhuong.png

Chuoinammy.png

Xạ đen

Đàn hương

Chuối nam mỹ

3.2. Trồng khảo nghiệm giống mía của Viện Di truyền nông nghiệp

Mia.png

3.3. Nhộng trùng thảo

Nhong1.png

Nhong2.png

Nhong3.png

Các thông tin khác

Top