logo
add image
TRANG CHỦ NGHIÊN CỨU HÁT TRIỂN SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM

Lĩnh vực Sản xuất thực nghiệm

Ngày đăng

Lĩnh vực Sản xuất thực nghiệm - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên

1. Chức năng: Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; xây dựng quy trình sản xuất trồng các giống cây trồng; chuyển giao các công nghệ đã hoàn thiện quy trình.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức Hội nghị, hội chợ, triển lãm xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại về lĩnh vực nông nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; khởi tạo doanh nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp và chuyển giao các tiến bộ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

- Nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp.

- Nghiên cứu, khai thác, hỗ trợ các ý tưởng khoa học công nghệ cao.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, các chương trình, dự án về sản xuất giống cây trồng.

- Nghiên cứu xây dựng các quy trình sản xuất giống, các đối tượng cây trồng.

- Đánh giá tác động của nguồn nước, môi trường, khí hậu liên quan đến cây trồng và các giải pháp thích ứng.

3. Hình ảnh về quy trình trồng, chăm sóc nấm mối đen, nấm hoàng đế, cà chua bi, dưa lưới cải bó xôi và rau thủy canh

Nam_moiden.png

Nam_hoangde.png

Nấm mối đen

Nấm hoàng đế

ca_chuabi.png

Dua_hoangkim.png

Cà chua bi

Dưa Hoàng kim

Rau_thuycanh.png

Cai_boxoi.png

Rau thủy canh

Cải bó xôi


Top